# Class Name Guild Score
1 priest priest icon Nethken Me Farm 8,900
2 mage mage icon Duet Me Farm 8,754
3 paladin paladin icon Seg Me Farm 8,664
4 priest priest icon Rubyu CryHavoc 8,499
5 warlock warlock icon Flep Me Farm 8,420
6 mage mage icon Wizzard Offline 8,203
7 druid druid icon Trusinna CryHavoc 5,103