# Class Name Realm Score
1 hunter hunter icon Ugandawoyer EU-Taerar 9,946
2 death knight death knight icon Lydith EU-Tarren Mill 9,927
3 druid druid icon Tdevs EU-Draenor 9,911
4 mage mage icon Insinx EU-Frostwolf 9,906
5 death knight death knight icon Baleful EU-Zul'jin 9,901
6 death knight death knight icon Elidahs EU-Blackmoore 9,900
7 paladin paladin icon Fayzs US-Zul'jin 9,896
8 druid druid icon Andrejoki EU-Eredar 9,875
9 hunter hunter icon Fatboss EU-Ragnaros 9,869
10 mage mage icon Cannicus US-Thaurissan 9,868
10 druid druid icon Sonneillon EU-Silvermoon 9,868
12 druid druid icon Fallken EU-Burning Blade 9,867
12 hunter hunter icon Tárock EU-Gul'dan 9,867
14 druid druid icon Reloe EU-Blackrock 9,866
15 warlock warlock icon Фахитос EU-Howling Fjord 9,861
16 mage mage icon Медифк EU-Howling Fjord 9,859
17 druid druid icon Замайх EU-Gordunni 9,854
18 paladin paladin icon Btrix EU-Defias Brotherhood 9,853
19 monk monk icon Dorag EU-Eredar 9,844
20 mage mage icon Artíuz EU-Twisting Nether 9,843
21 rogue rogue icon Yliajo EU-Tarren Mill 9,839
22 mage mage icon Gladrien EU-Gorgonnash 9,834
23 druid druid icon Heppis EU-Kazzak 9,832
24 priest priest icon Shîn EU-Zirkel Des Cenarius 9,830
25 monk monk icon Kiwisaft EU-Gorgonnash 9,817

Recent Comments

  1. Anonymous on Spankle
  2. Anonymous on Baumage
  3. Danwê on Stakenshake
  4. Danwê on Dewbaca
  5. Danwê on Danwê