# Class Name Realm Score
1 hunter hunter icon Sàna Das Konsortium 30,515
1 paladin paladin icon Trasric Ulduar 30,515
3 druid druid icon Alexialol Silvermoon 29,991
4 warrior warrior icon Riac Lothar 29,903
5 death knight death knight icon Elidahs Blackmoore 29,894
6 warlock warlock icon Fragnance Twisting Nether 29,890
7 hunter hunter icon Arpexia Thrall 29,885
8 paladin paladin icon Achilleus Antonidas 29,876
8 death knight death knight icon Fakeð Ysondre 29,876
10 paladin paladin icon Sirmikki Darksorrow 29,856
11 monk monk icon Conjugate Twisting Nether 29,853
12 paladin paladin icon Leviculus Stormreaver 29,844
13 hunter hunter icon Killmachine Perenolde 29,841
14 hunter hunter icon Qsilver Silvermoon 29,838
15 shaman shaman icon Dannywaus Frostwhisper 29,827
16 warlock warlock icon Hamley Antonidas 29,821
17 mage mage icon Maggma Stormreaver 29,819
18 druid druid icon Zorandor Taerar 29,814
19 demon hunter demon hunter icon Ercege Blackmoore 29,806
20 paladin paladin icon Sunblazer Stormscale 29,805
21 druid druid icon Abranxi Dun Modr 29,799
22 shaman shaman icon Vofame Thrall 29,796
23 shaman shaman icon Miga Stormscale 29,795
24 shaman shaman icon Shari Madmortem 29,791
25 mage mage icon Ascylia Lothar 29,790

Recent Comments

  1. someone on Zazhia
  2. Anonymous on Zazhia
  3. Anonymous on Maglus
  4. gg izi on Shâdôwlîght
  5. Anonymous on Maglus